Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY FREIBURG 

Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg
WYCENY SZKOD PO WYPADKU SAMOCHDODOWYM np. w Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg(Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Kolizja samochodowa na terenie Niemiec? Wypadek drogowy w Austrii?

Pomogą rzeczoznawcy z MOTOEXPERT!

Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg będąc niemieckim ekspertem do spraw techniki samochodowej i partnerem sieci MOTOEXPERT świadczy szeroki zakes usług rzeczoznawczych na terenie Niemiec. Wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe rzeczoznawcy pozwalają mu na świadczenie szerokiego zakresu usług technicznych, jakie wykonuje w pełni niezależnie. Najczęściej świadczonymi usługami są jednak usługi z zakresu opiniowania i wyceny szkód powypadkowych, jakie powstają wskutek zdarzeń drogowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii i Polski.

Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg techniki samochodowej MOTOEXPERT specjalizują się w niezależnym kosztorysowaniu i wycenie wartości szkód komunikacyjnych, jakie powstały wskutek niezawinionego wypadku drogowego lub kolizji komunikacyjnej. Klientami rzecoznawcy motoryzacyjnego Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburgi sieci MOTOEXPERT są więc z reguły poszkodowani materialnie właściciele pojazdów, którzy pragną zlecić wykonanie kompleksowej opinii technicznej niemieckiemu, niezależnemu ekspertowi samochodowemu. Z tego rodzaju usług oferowanych przez sieć MOTOEXPERT korzystają też Polacy, którym przytrafiła się niezawiniona szkoda drogowa podczas pobytu za granicą (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii). 

Niezależna wycena szkód powypadkowych Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT (w tym rzeczoznawca Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg) realizują swoje usługi na zlecenie wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem fachowej pomocy rzeczoznawczej. Polscy poszkodowani chcący skorzystać z pomocy technicznej rzeczoznawcy samochodowego we Freiburgu powinni dokonać zgłoszenia szkody w centrali sieci MOTOEXPERT, gdzie w języku polskim uzyskają wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury wyceny uszkodzonego pojazdu.

Niemieccy rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT sporządzają opinie, oceny i ekspertyzy techniczne, które są wykonane w sposób dokładny, rzetelny i w pełni niezależny, dzięki czemu stają się podstawą wypłaty odszkodowania powypadkowego.

Sieć MOTOEXPERT oferuje pomoc techniczną wszystkim osobom poszkodowanym, które:

  • poruszając się pojazdem na polskich znakach rejestracyjnych uległy niezawinionemu wypadkowi drogowemu na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii
  • poruszając się pojazdem na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych uległy niezawinionemu wypadkowi drogowemu na terenie Polski
  • poruszając się pojazdem na niemieckich, szwajcarskich lub austriackich znakach rejestracyjnych uległy niezawinionemu wypadkowi drogowemu na terenie Unii Europejskiej (np. w Holandii, Czechach, Włoszech, Francji, Belgii)

Skorzystanie z pomocy rzeczonawców samochodowych MOTOEXPERT może pomóc w szybkiej i prawnie właściwej likwidacji szkody powypadkowej za granicą (m.in. na terenie Niemiec). Zlecenie wykonania wyceny szkody przez rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT może pozwolić również unikniąć kosztów transportu pojazdu do Polski. Osoby korzystające z pomocy niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT mogą liczyć na wykonanie oględzin auta oraz kompleksową wycenę szkód bezpośrednio w Niemczech, u niemieckiego eksperta techniki samochodowej (Freiburg).

Jeśli zatem zostałeś poszkodowany nie z własnej winy w wypadku lub kolizji komunikacyjnej za granicą skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!

Nasi konsultanci i rzeczoznawcy techniki samochodowej chętnie udzielą niezbędnych informacji i odpowiedzą na Twoje pytania.

Zapraszamy!

Opiniowanie szkód komunikacyjnych  – Opinie techniczne – Wypadki drogowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Rzeczoznawca samochodowy z regionu Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg
WYCENY SZKOD PO WYPADKU SAMOCHDODOWYM np. w Freiburg Villingen Offenburg Schaffhausen Konstanz Revensburg